osmanliyiz

osmanliyiz
osmanliyiz
0 Takip Ettiklerim
4 Takipçilerim
Tüm Bloglarım
Takipçilerim (4)
asilmillet urungu41 cinselbilgiler aheng

Ohrili Hüseyin Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa Tımarlı sipahilerden birinin oğludur; Bostancı ocağında yetişip Bostancıbaşı olmuş ve 1026 H.-1617 M.'deki...

Devamı

Dilâver Paşa

Dilâver Paşa Dilâver Paşa Hırvat'tı; Enderundan yetişerek çaşnigir başılık ile sarayın dış hizmetine çıkmış, vezirlikle eyâletlerde...

Devamı

Kara Davut Paşa

Kara Davut Paşa Dilâver Paşa ve Ohrili Hüseyin Paşa'nın katlleri üzerine Receb 1031 ve 19 Mayıs...

Devamı

Mere Hüseyin Paşa

Mere Hüseyin Paşa Arnavut'tur; Macaristan serdarlığında bulunan Satırcı Mehmet Paşa'nın aşcıbaşı iken efendisi sayesinde kapıkulu süvarisi...

Devamı

Lefkeli Mustafa Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa Enderundan yetişmiş silâhdar iken 1026 Zilhicce ve 1617 Aralıkta Mısır valisi olmuştur. 1031...

Devamı

Gürcü Mehmet Paşa

Gürcü Mehmet Paşa Kanunî'nin son sadrazamlarından Semiz Ali Paşa'nın kölelerinden iken saraya verilmiş akağalardan olup enderunda...

Devamı

Kemankeş Kara Ali Paşa

Kemankeş Kara Ali Paşa Isparta taraflarındandır; Enderundan yetişmiş ve sonra vezirlikle saraydan çıkarak Bağdat ve Diyarbakır...

Devamı

Çerkez Mehmet Paşa

Çerkez Mehmet Paşa Enderundan yetişmis, pâdişâh silâhdarı iken vezirlikle Şam valisi olup sonra divanda kubbe vezirliğine...

Devamı

Hafız Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa Türk olup Filibeli bir müezzinin oğludur. Bir kayda göre Filibe'de ve o zamanı...

Devamı

Boşnak Hüsrev Paşa

Boşnak Hüsrev Paşa Enderundan yetişmiş, silâhdar iken yeniçeri ağalığıyla saraydan çıkmış ve 1034 H.-1625 M.'te Hafız...

Devamı

Topal Recep Paşa

Topal Recep Paşa Boşnak'tır. Bostancı ocağından yetişmiş, Bostancıbaşı olmuş nikris illetine yakalanması sebebiyle bir aralık emekli...

Devamı

Tabanıyassı Mehmet Paşa

Tabanıyassı Mehmet Paşa Arnavut olup Darüssaade ağası Hacı Mustafa Ağa'ya intisap ederek yükselmiş, imrahor olmuş sonra...

Devamı

Bayram Paşa

Bayram Paşa İstanbulludur gençliğinde yeniçeri ocağına girip sırasıyla Ocak ağalıklarını yaptıktan sonra kul kethüdası ve 1032...

Devamı

Tayyar Mehmet Paşa

Tayyar Mehmet Paşa Nasuh Paşa kethüdalığından yetişerek Bağdat kuşatmasında şehit düşen (1035 H. - 1625 M.)...

Devamı

Kemankeş Kara Mustafa Paşa

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Arnavut olup İlbasanlı veya Avlonyalıdır. Küçük yaşta İstanbul'a gelerek yeniçeri ocağı ağalarından...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !