osmanliyiz

osmanliyiz
osmanliyiz
0 Takip Ettiklerim
4 Takipçilerim
Tüm Bloglarım
Takipçilerim (4)
asilmillet urungu41 cinselbilgiler aheng

Ferhat Paşa

Ferhat Paşa Arnavut'tur, Enderun-ı hümâyundan yetismiş, kapıcıbaşılıkla buradan çıkmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Ferhat Ağa'ya teveccüh ve...

Devamı

Manisalı Lala Mehmet Paşa

Manisalı Lala Mehmet Paşa Manisalı olup zeamet sahibi bir Türk'ün oğludur. III. Murat, Manisa valisi iken...

Devamı

Damat İbrahim Paşa

Damat İbrahim Paşa O devri bilen ve gören Peçevi tarihi müellifi İbrahim Efendi ile Nev'îzade Atayî...

Devamı

Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa

Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa Mesinalı kaptanlardan meşhur Viskond Çağala'nın oğlu olup Hıristiyan adı Don Sıpion'dır; validesi...

Devamı

Hadım Hasan Paşa

Hadım Hasan Paşa Milliyeti meçhul olup Akhadım ağalarındandır. Enderunda hazinedarbaşı ve 988 H.-1580 M.'de Mısır valisi...

Devamı

Cerrah Mehmet Paşa

Cerrah Mehmet Paşa Enderundan yetişmiş olup hasoda ağalarından iken Şehzade Mehmet'i sünnet etmekteki mahareti sebebiyle yeniçeri...

Devamı

Yemişçi Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa Arnavut devşirmelerinden olup sarayın zülüf-baltacılar ocağından yetişerek çaşnigir ve kapıcılar kethüdası ve iki...

Devamı

Yavuz Ali Paşa

Yavuz Ali Paşa Bosnalı olup Molkoçeviç ailesine mensubiyeti sebebiyle Malkoç Ali Paşa denilmiştir. Bosna yeniçeri ağası...

Devamı

Lala Mehmet Paşa

Lala Mehmet Paşa XVII. asırda gelen Osmanlı vezir-i âzamlarının değerlilerinden mücahit, gayretli değerli bir vezirdir. Bosna'da...

Devamı

Derviş Paşa

Derviş Paşa Bosnalıdır. Bostancı ocağından yetişerek Bostancıbaşı olmuştu, genç olduğundan Civan Bey denilirdi. Sultan Ahmed'in teveccüh...

Devamı

Kuyucu Murat Paşa

Kuyucu Murat Paşa Aslen Hırvat devşirmelerinden olup Enderun harici saray hizmetinde bulunmuş ve sonra hükümet işlerinde...

Devamı

Nasuh Paşa

Nasuh Paşa Drama köylerinden devşirme olup Zülüflü Baltacılar ocağından yetişmişti. Divan-ı hümayun çavuşluğu veya müfarrikalık ile...

Devamı

Öküz Mehmet Paşa

Öküz Mehmet Paşa İstanbul'da Karagümrük semtinde Kara Hasan veya Kara Hüseyin adında bir öküz nalbandının oğlu...

Devamı

Halil Paşa

Halil Paşa Maraş vilâyetinin Zeytin kasabasından ve Ermeni devşirmelerinden olup III. Murat'ın musahibi Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın...

Devamı

Güzelce Ali Paşa

Güzelce Ali Paşa Türktür, babası Tunus beylerbeyliğinde bulunup 996 H.-1588 M. de Yahya adında mehdilik iddiasiyle...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !