osmanliyiz

osmanliyiz
osmanliyiz
0 Takip Ettiklerim
4 Takipçilerim
Tüm Bloglarım
Takipçilerim (4)
asilmillet urungu41 cinselbilgiler aheng

Bayezid Paşa

Bayezid Paşa Çelebi Mehmed, Amasya sancak beyi iken onun maiyetinde bulunmuş, şehzadeler mücadelesinde efendisine sadakatle hizmet...

Devamı

İbrahim Paşa (Çandarlızâde)

İbrahim Paşa (Çandarlızâde) İlmiye sınıfından ve kazaskerlikten yetişerek Edirne'de bulunurken Musa Çelebi tarafından üç senelik haracı...

Devamı

Halil Paşa (Çandarlızâde)

Halil Paşa (Çandarlızâde) İbrahim Paşa'nın oğludur. Bu da babası gibi müstakil olarak hareket etmiş, iki defa...

Devamı

İshak Paşa

İshak Paşa Sarı İshak Paşa denilen bu zat aslen Islav olup Üsküp sancakbeyi meşhur Paşa Yiğit'in...

Devamı

Rum Mehmet Paşa

Rum Mehmet Paşa Aslen Rumdur. Karaman seferinden dönülürken Vezir-i âzam Mahmut Paşa, bunun hilesiyle Afyon Karahisar'da...

Devamı

Gedik Ahmet Paşa

Gedik Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmed zamanında başarılarıyla şöhret kazanmış olan değerli kumandanlardandı; milliyeti ve ilk...

Devamı

Karamanî Mehmet Paşa

Karamanî Mehmet Paşa Fatih Sultan Mehmed'in son vezir-i âzamı idi. Mevlâna Celâleddin-i Rumî neslinden olup babasının...

Devamı

Davut Paşa

Davut Paşa Arnavut devşirmelerindendir, saraydan yetişmiş Anadolu ve Rumeli beylerbeyi olup sonra vezir ve 888 H....

Devamı

Hersekzâde Ahmet Paşa

Hersekzâde Ahmet Paşa Ahmed Paşa, Sente Saba dukası İstefan Kosariç'in oğlu ve Hersek dukası Ulriç'in kardeşidir;...

Devamı

İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)

İbrahim Paşa (Çandarlı zâde) İstanbul'un fethinden sonra îdam edilen Çandarlızâde Halil Paşa'nın oğlu olup ilmiye sınıfında...

Devamı

Mesih Paşa

Mesih Paşa Bazı yabancı yazarlar ve Hammer'in onlardan naklen yazdığına ve İorga'nın da kaydına göre aslen...

Devamı

Hadım Ali Paşa

Hadım Ali Paşa Saraybosna kazasına bağlı Drozgametva köyünden olup babasının adı Dofaresin'dir; devşirme olarak alınıp yetiştirilmişti....

Devamı

Koca Mustafa Paşa

Koca Mustafa Paşa II. Bayezid devrinde yetişmiş olup Frenk veya Rum aslındandır. Kapıcıbaşılık ile enderundan çıkmıştır....

Devamı

Dukaginoğlu Ahmet Paşa

Dukaginoğlu Ahmet Paşa Doğum 1.11.920- Ölüm 18.12.981 Sadareti 18.12.1514-18.13.1515 1 yıl Yavuz Sultan Selim dönemininin...

Devamı

Hadım Sinan Paşa

Hadım Sinan Paşa Ak hadımlardan olup rivayete göre doğu Bosna'da Boroviniç isminde asîl bir aileye mensuptur....

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !