osmanliyiz

osmanliyiz
osmanliyiz
0 Takip Ettiklerim
4 Takipçilerim
Tüm Bloglarım
Takipçilerim (4)
asilmillet urungu41 cinselbilgiler aheng

Lepanto - İnebahtı Deniz Savaşı

Lepanto - İnebahtı Deniz Savaşı Sayfadaki BaşlıklarOsmanlılar Aleyhine Kutsal İttifak Savaş Kararı İnebahtı Deniz Savaşı Uluç...

Devamı

Eğri Seferi Ve Haçova Meydan Savaşı

Eğri Seferi Ve Haçova Meydan Savaşı Sayfadaki BaşlıklarPâdişâhın Hareketi Ve Ordu Müzakeresi Eğri Kalesinin Alınması Haçova...

Devamı

Revan Seferi

Revan Seferi Sayfadaki BaşlıklarPâdişâhın Seferinin Ehemmiyeti Sefer Esnasındaki İcraat Demirkazık Halil Paşa'nın Katli Revan'ın Alınması Şehzadelerin...

Devamı

Salankamin (Slankamen) Savaşı

Salankamin (Slankamen) Savaşı Sayfadaki BaşlıklarBelgrat'a Varış Vezir-i Âzam'ın Acele Etmesi Serdarın Şehadeti Salankamen'den Sonraki Durum Belgrat'a...

Devamı

Prut Savaşı - Prut Seferi

Prut Savaşı - Prut Seferi Sayfadaki BaşlıklarRuslara Savaş İlânı Çar Petro'nun Plânı Muharebe Barış Görüşmeleri Prut...

Devamı

Varadin Meydan Savaşı

Varadin Meydan Savaşı Sayfadaki BaşlıklarDüşmanla Temas İki Taraf Kuvvetleri Varadin Meydan Savaşı Damat Ali Paşa'nın Şehadeti...

Devamı

Poltava Savaşı

Poltava Savaşı 9 seneden beri devam etmekte olan İsveç-Rus antlaşmasının kesin safhası gelip çatmıştı. Poltava kalesi...

Devamı

Alâaddin Paşa

Alâaddin Paşa Orhan Gazi'nin ilk veziridir. Babası Hacı Kemaleddin adında birisidir; Ahî ricalinden olması ihtimal dahilindedir....

Devamı

Nizameddin Ahmed Paşa

Nizameddin Ahmed Paşa Babası Ahî Mahmud'dur. Nizameddin Ahmed Paşa'nın 741 H./1340 M. tarihli vakfiyesinde vezir olduğu...

Devamı

Hacı Paşa

Hacı Paşa Ahmed Paşa'dan sonra onun vezir olduğunu 749 Rebîulevvel / 1348 Haziran tarihli Orhan Bey'in...

Devamı

Sinaneddin Yusuf Paşa

Sinaneddin Yusuf Paşa 749 H./1348 M. tarihli vukarıda adı geçen Temliknâmesindeki şahitler arasında Hacı Paşa'nın adının...

Devamı

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa Sinaneddin Yusuf Paşa'dan sonra 773 H./1371 M. senesinden evvel kazasker bulunurken vezirliğe...

Devamı

Ali Paşa (Çandarlızâde)

Ali Paşa (Çandarlızâde) Hayreddin Paşa'nın büyük oğlu olup Sultan Murad'ın Karaman seferine hareketi esnasında vezir olmuştur....

Devamı

Şeyh Ramazan Paşa

Şeyh Ramazan Paşa Çandarlızade Ali Paşa'dan sonra Emîr Süleyman Çelebi'ye kimin vezir olduğu belli değildir. Vezirlerin...

Devamı

Şah Melik (Kör)

Şah Melik (Kör) Musa Çelebi'nin 813 H./1410 da Rumeli'de hükümdar olması üzerine Sadi Bey oğlu Şah...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !