osmanliyiz

osmanliyiz
osmanliyiz
0 Takip Ettiklerim
4 Takipçilerim
Tüm Bloglarım
Takipçilerim (4)
asilmillet urungu41 cinselbilgiler aheng

Çirmen Savaşı

Çirmen Savaşı Balkanların kuzeyinde faaliyette bulunan Osmanlılar, Sofya hariç olarak o havaliyi işgale başlamışlardı. 1372'de Çirmen...

Devamı

I. Kosova Savaşı

I. Kosova Savaşı Sayfadaki Başlıklarİki Tarafın Harp Nizamı Sultan Murad bu son seferine hareketi esnasında Anadolu'daki...

Devamı

Kırkdilim Savaşı

Kırkdilim Savaşı Kastamonu'nun işgalini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhaneddin'in nüfuzu altındaki beyler —ki...

Devamı

Jan Hunyad Haçlı seferi ve Edirne-Segedin Anlaşması

Jan Hunyad Haçlı seferi ve Edirne-Segedin Anlaşması Sayfadaki BaşlıklarTaarruz ve Morava Savaşı İzladi Savaşı Karamanoğlu'nun Haçlılarla...

Devamı

Varna Savaşı

Varna Savaşı İki Tarafın Savaş Düzeni Türk ordusunun sağ koluna Anadolu Beylerbeyi Karaca, sol kola Rumeli...

Devamı

II. Kosova Savaşı

II. Kosova Savaşı Jan Hunyad’ın Yeni Bir Haçlı Seferi Osmanlı hükümeti İskender Bey'in ayaklandırdığı Arnavutları yola...

Devamı

Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı

Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı Osmanlıların Rumeli'deki faaliyetleri devam ediyordu. Türk akıncılarının Bosna'ya ve Arnavutlukla...

Devamı

Ankara Meydan Savaşı

Ankara Meydan Savaşı Osmanlı Padişahının Durumu Timur'un Bağdad'ı ilk defa almasını müteakip doğudan gelmekte olan tehlikeyi...

Devamı

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Savaşı Hasan Pâdişâh, HasMurad kuvvetlerini imha ettikten sonra meydana çıkmayarak şaşırtıcı bir plân takip etmekte...

Devamı

Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı Çaldıran muharebesi İki Tarafın Harp Nizamı İki ordu Azerbaycan vilâyetinin kuzey batısında ve Doğu...

Devamı

Mercidabık Savaşı

Mercidabık Savaşı İki Taraf Orduları Memlûk sultanı Kansu Gavri, yanında halife de olduğu halde bütün ordusuyla...

Devamı

Ridaniye Savaşı

Ridaniye Savaşı Mısır’a Hareket Osmanlı kuvvetleri Gazze'den sonra Ariş, Han Yunus, Salihiye, Bilbis yoluyla Ridaniye'ye geldiler....

Devamı

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması Sayfadaki BaşlıklarBaşarısız Viyana Dönüşü Budin alındıktan sonra Osmanlı ordusu yol üzerindeki Estergon(Gran)'a muhasara...

Devamı

Macaristan Seferi ve Mohaç Meydan Savaşı

Macaristan Seferi ve Mohaç Meydan Savaşı Sayfadaki BaşlıklarBelgrat'ın Alınmasının Faydası Ordunun Hareketi ve Bazı Kalelerin Alınması...

Devamı

Preveze Savaşı ve Akdeniz hâkimiyeti

Preveze Savaşı ve Akdeniz hâkimiyeti Müttefik donanmaları Osmanlı donanması, adaları birer birer zabtederken müttefik devletler, yani...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !