Şah Melik (Kör)

Şah Melik (Kör)

Musa Çelebi'nin 813 H./1410 da Rumeli'de hükümdar olması üzerine Sadi Bey oğlu Şah Melik vezir ve Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin kazasker olmuştur. Sonradan Şah Melik, Musa'nın İstanbul muhasarası esnasında onun yanından kaçarak İstanbul'a gelmiş oradan da Çelebi Sultan Mehmed'in yanına davet edilmiş ve geldikten sonra Rumeli'ye geçmek için onun fikri sorulmuş ve ona göre hareket edilmiştir. Bazı tarihler düzme denilen Mustafa Çelebi'nin Gelibolu'ya çıktığı sırada Gelibolu kalesi muhafızı Şah Melik adında birinin kaleyi teslim etmediğinden bahsederlerse de Kör lâkabını kullanmayıp yalnız Şah Melik denildiğine göre bunun başka bir Şah Melik olduğu hatıra geliyorsa da şimdilik kat'i bir şey söylenemiyor.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !