Rum Mehmet Paşa

Rum Mehmet Paşa

Aslen Rumdur. Karaman seferinden dönülürken Vezir-i âzam Mahmut Paşa, bunun hilesiyle Afyon Karahisar'da azledilmiş ve yerine Rum Mehmed Paşa vezir-i âzam olmuştur. (872 H. 1467 M.) Rum Mehmed Paşa, Karamanoğulları memleketini tamamen zabta memur edildiyse de halka çok zulüm yapmıştı. 875 H. 1470 M. de vezir-i âzamlıktan azl ve katledilip yerine İshak Paşa vezir-i âzam olmuştur. Rum Mehmed Paşa'nın Üsküdar'da cami, imaret ve medresesi olup kendisi de orada medfundur. Yeni fethedilen İstanbul'a Anadolu'dan naklen Türklerin iskânına manî olmak için çok çalışmış olduğunu o devri çok iyi bilen Âşık Paşazade kaydetmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !