Ekslaşapel Antlaşması


Ekslaşapel Antlaşması

Sayfadaki Başlıklar

Avusturya Veraseti Savaşının Sonucu

Avusturya Veraseti Savaşının Sonucu

1740'ta başlayarak 1748 senesine kadar sürmüş olan Avusturya veraseti savaşı nihayet Ekslaşapel (Aachen = Aix-la-Chapelle) antlaşması ile sona erdi ise de antlaşmayı imzalayan devletlerden hiç birisi bundan memnun kalmadıkları için antlaşma bir mütareke mahiyetini aldığından savaşan devletler askerî kuvvetlerini terhis etmeyerek hepsi emellerini tatmin etmek için fırsat bekliyorlardı.

Avusturya veraseti savaşında İngiltere ile Hollanda, Avusturya İmparatoriçesi Mari Terez'e yardım etmişler, Prusya Silezya'yı elde ederek genişlemiş ve Fransa ise nüfuz ve kuvvetinden endişe ettiği Almanya İmparatorunu zayıf düşürmek için harbe atılmışlardır.

Bu veraset muharebesi esnasında imparatoriçeye yardım eden İngiltere'ye karşı krallık tacına hak iddia etmekte olan İstuvart hanedanından III. Jak'ın oğlu Şarl karşı taraftan yardım görmüş ve Fontenova savaşını kazanarak İskoçya ile Britanya adasının Londra'ya yakın bazı yerlerini elde ettiği için Hanover hanedanından olan İngiltere kralı II. Jorj taç ve tahtını kaybetmek tehlikesini geçirmişti.

Harpte başarı kazanmış olan Fransa, siyasetindeki gafleti sebebi ile EkslaŞapel antlaşmasından eli boş çıkmış ve Avusturya ise en büyük düşmanı olan Prusya'ya Silezya'yı kaptırmış ve İngiltere ile Fransa arasındaki çekişmeli sömürge işini de halletmemişti; Mari Terez Prusya'ya kaptırdığı Silezya'dan dolayı pek etkilenerek burasını geri almak için zamanını bekliyordu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !